Moja zóna

RODOVITA s.r.o. „v likvidácii“

Ul. gen. Klapku 3181/37, 945 01 Komárno
45975655
2023171656
SK2023171656
nezistený
07.01.2011
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
0,06
8,33 tis. €
-6,7 %
2019/2018
29,4 tis. €
-6,3 %
2019/2018
0,06
-12,2 %
2019/2018
N/A
N/A

ZiskRODOVITA s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyRODOVITA s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €

SkóringRODOVITA s.r.o. „v likvidácii“


28,22
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímRODOVITA s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

EBITDARODOVITA s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod RODOVITA s.r.o. „v likvidácii“


Štatutári RODOVITA s.r.o. „v likvidácii“


Spoločníci RODOVITA s.r.o. „v likvidácii“


Predmety podnikania RODOVITA s.r.o. „v likvidácii“


Kataster RODOVITA s.r.o. „v likvidácii“


Skrátené výkazy RODOVITA s.r.o. „v likvidácii“