Moja zóna

Michal Darivčák ml.

090 23 Havaj
45983615
1071618141
Nemá
nezistený
01.01.2011
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A