Moja zóna

AJ Invest, s.r.o.

Široká 31, 831 07 Bratislava
45987360
2023197968
SK2023197968
nezistený
25.01.2011
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,63
0,06
98,3 %
102 tis. €
82,8 %
2019/2018
9,12 mil. €
220,7 %
2019/2018
0,01
-56,1 %
2019/2018
N/A
N/A

ZiskAJ Invest, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

TržbyAJ Invest, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €

SkóringAJ Invest, s.r.o.


n/a
0,02
0,97
1,02

Zisk pred zdanenímAJ Invest, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDAAJ Invest, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod AJ Invest, s.r.o.


Štatutári AJ Invest, s.r.o.


Spoločníci AJ Invest, s.r.o.


Predmety podnikania AJ Invest, s.r.o.


Kataster AJ Invest, s.r.o.


Skrátené výkazy AJ Invest, s.r.o.