Moja zóna

Ján Savčák

951 04 Veľký Lapáš
46000101
1076592154
Nemá
nezistený
10.01.2011
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A