Moja zóna

EVENT SK, s. r. o.

908 73 Veľké Leváre
46003720
2023178311
SK2023178311
nezistený
26.01.2011
Mal.so žel.tov,farb,skl.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,17
0,23
0,03
173,4 %
-8,64 tis. €
-159,9 %
2020/2019
10,3 tis. €
-73,6 %
2020/2019
-0,17
-173,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskEVENT SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbyEVENT SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

SkóringEVENT SK, s. r. o.


n/a
-0,73
1,32
2,93

Zisk pred zdanenímEVENT SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDAEVENT SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod EVENT SK, s. r. o.


Štatutári EVENT SK, s. r. o.


Spoločníci EVENT SK, s. r. o.


Predmety podnikania EVENT SK, s. r. o.


Kataster EVENT SK, s. r. o.


Skrátené výkazy EVENT SK, s. r. o.