Moja zóna

BA Silver Slovakia s. r. o.

Jozefa Hagaru 4, 831 05 Bratislava
46005170
2023182458
SK2023182458
nezistený
28.01.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0,01
0,01
91,3 %
-117 €
12 %
2020/2019
N/A
-0
12 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskBA Silver Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyBA Silver Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringBA Silver Slovakia s. r. o.


n/a
0,09
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímBA Silver Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDABA Silver Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod BA Silver Slovakia s. r. o.


Štatutári BA Silver Slovakia s. r. o.


Spoločníci BA Silver Slovakia s. r. o.


Predmety podnikania BA Silver Slovakia s. r. o.


Kataster BA Silver Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy BA Silver Slovakia s. r. o.