Moja zóna

Henrieta Gschillová

Budovateľská 2, 900 31 Stupava
46008730
1075499106
Nemá
nezistený
17.01.2011
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A