Moja zóna

Mário Rábek Masér

Lužná 1, 927 05 Šaľa
46011196
1046020932
Nemá
0 zamestnancov
10.01.2011
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A