Moja zóna

AD DEUM, s.r.o.

SNP 17, 942 01 Šurany
46013032
2023175099
SK2023175099
nezistený
20.01.2011
Pohrebné a súvis.služby

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,19
0,58
0,83
67,7 %
11,7 tis. €
1 994,2 %
2020/2019
137 tis. €
845,9 %
2020/2019
0,19
1 188 %
2020/2019
6,16 tis. €
N/A

ZiskAD DEUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyAD DEUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringAD DEUM, s.r.o.


4,03
0,32
0
1,47

Zisk pred zdanenímAD DEUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDAAD DEUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod AD DEUM, s.r.o.


Štatutári AD DEUM, s.r.o.


Spoločníci AD DEUM, s.r.o.


Predmety podnikania AD DEUM, s.r.o.


Kataster AD DEUM, s.r.o.


Skrátené výkazy AD DEUM, s.r.o.