Moja zóna

STAVOROS s.r.o.

Čaklovská 4, 821 02 Bratislava
46027297
2023216833
Nemá
nezistený
10.02.2011
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STAVOROS s.r.o.


Štatutári STAVOROS s.r.o.


Spoločníci STAVOROS s.r.o.


Predmety podnikania STAVOROS s.r.o.


Kataster STAVOROS s.r.o.


Skrátené výkazy STAVOROS s.r.o.