Moja zóna

Farba Slovakia s.r.o.

Odborárov 1320/46, 945 01 Komárno
46027360
2023193645
Nemá
nezistený
04.02.2011
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,12
1,12
0
110,7 %
-180 tis. €
-7 464,7 %
2015/2014
1,09 mil. €
138,9 %
2015/2014
-0,12
-1 497,4 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskFarba Slovakia s.r.o.


2014
2015
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €

TržbyFarba Slovakia s.r.o.


2014
2015
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €

SkóringFarba Slovakia s.r.o.


-32,05
-0,11
1,36
0,9

Zisk pred zdanenímFarba Slovakia s.r.o.


2014
2015
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €

EBITDAFarba Slovakia s.r.o.


2014
2015
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod Farba Slovakia s.r.o.


Štatutári Farba Slovakia s.r.o.


Spoločníci Farba Slovakia s.r.o.


Predmety podnikania Farba Slovakia s.r.o.


Kataster Farba Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy Farba Slovakia s.r.o.