Moja zóna

3MON, s. r. o.

Černyševského 10, 851 01 Bratislava
46031391
2023248458
SK2023248458
5-9 zamestnancov
13.04.2011
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
-0,07
0,76
46,4 %
-6,79 tis. €
80,4 %
2020/2019
306 tis. €
129,6 %
2020/2019
-0,04
84,3 %
2020/2019
817 tis. €
2 362,5 %
2020/2019
N/A

Zisk3MON, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Tržby3MON, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Skóring3MON, s. r. o.


18,11
0,54
0,09
1,12

Zisk pred zdanením3MON, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

EBITDA3MON, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod 3MON, s. r. o.


Štatutári 3MON, s. r. o.


Spoločníci 3MON, s. r. o.


Predmety podnikania 3MON, s. r. o.


Kataster 3MON, s. r. o.


Skrátené výkazy 3MON, s. r. o.