Moja zóna

Lekáreň Vajnory, s. r. o.

Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava
46036105
2023207384
SK2023207384
3-4 zamestnanci
18.02.2011
Výroba mydla,pracích pr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,1
0,18
0,57
44,9 %
47,4 tis. €
40,9 %
2020/2019
2,06 mil. €
4,6 %
2020/2019
0,1
35,9 %
2020/2019
9,05 tis. €
N/A

ZiskLekáreň Vajnory, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyLekáreň Vajnory, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €

SkóringLekáreň Vajnory, s. r. o.


51,95
0,55
0,08
2,1

Zisk pred zdanenímLekáreň Vajnory, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDALekáreň Vajnory, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Lekáreň Vajnory, s. r. o.


Štatutári Lekáreň Vajnory, s. r. o.


Spoločníci Lekáreň Vajnory, s. r. o.


Predmety podnikania Lekáreň Vajnory, s. r. o.


Kataster Lekáreň Vajnory, s. r. o.


Skrátené výkazy Lekáreň Vajnory, s. r. o.