Moja zóna

HORNET plus, s.r.o.

Nový Partizán 729/18, 962 31 Sliač
46056726
2023200498
SK2023200498
1 zamestnanec
22.02.2011
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,19
0,57
0,69
65,9 %
12,2 tis. €
178,9 %
2020/2019
195 tis. €
31,3 %
2020/2019
0,19
49,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE