Moja zóna

RA SLOVAKIA s. r. o.

Baštová 28, 945 01 Komárno
46062050
2023216580
Nemá
nezistený
02.03.2011
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RA SLOVAKIA s. r. o.


Štatutári RA SLOVAKIA s. r. o.


Spoločníci RA SLOVAKIA s. r. o.


Predmety podnikania RA SLOVAKIA s. r. o.


Kataster RA SLOVAKIA s. r. o.


Skrátené výkazy RA SLOVAKIA s. r. o.