Moja zóna

GREEN RESORT, s. r. o.

Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
46070451
2023213742
SK2023213742
nezistený
05.03.2011
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
0,17
0
126,6 %
-16,8 tis. €
-9 725,7 %
2020/2019
N/A
-0,05
-35 180,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskGREEN RESORT, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €

TržbyGREEN RESORT, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

SkóringGREEN RESORT, s. r. o.


n/a
-0,27
n/a
0,19

Zisk pred zdanenímGREEN RESORT, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €

EBITDAGREEN RESORT, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod GREEN RESORT, s. r. o.


Štatutári GREEN RESORT, s. r. o.


Spoločníci GREEN RESORT, s. r. o.


Predmety podnikania GREEN RESORT, s. r. o.


Kataster GREEN RESORT, s. r. o.


Skrátené výkazy GREEN RESORT, s. r. o.