Moja zóna

Ing. Katarína Cichá

Konštantínova 2, 091 01 Stropkov
46081542
1039456297
Nemá
nezistený
15.03.2011
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A