Moja zóna

MAGAB, s. r. o.

Kremnická 26, 851 01 Bratislava
46084614
2023243387
Nemá
nezistený
30.03.2011
Maloobchod s textilom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A