Moja zóna

Ján Maruščák

090 32 Vyšná Olšava
46089659
1035531981
Nemá
nezistený
21.03.2011
Služ.súvis.s lesníctvom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A