Moja zóna

Branislav Kaldrovitš

Fr. Kráľa 2, 927 05 Šaľa
46090754
1072381959
Nemá
0 zamestnancov
04.03.2011
Ost.čistiace činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A