Moja zóna

Personal leasing services, s. r. o.

Holíčska 25, 851 05 Bratislava
46093621
2023234642
SK2023234642
0 zamestnancov
02.04.2011
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
-0,01
0,02
271,2 %
2,9 tis. €
-43,4 %
2020/2019
610 tis. €
-49,7 %
2020/2019
0,02
-11 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE