Moja zóna

Tiko trade s.r.o.

Železničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
46107410
2023230737
SK2023230737
1 zamestnanec
29.03.2011
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,02
2,48
13,8 %
88 €
-4,3 %
2020/2019
5,25 tis. €
0,7 %
2020/2019
0,01
1,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE