Moja zóna

František Hajda

Mlynská 15, 091 01 Stropkov
46107690
1083426586
Nemá
nezistený
01.04.2011
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A