Moja zóna

Bambeerg&Co. s. r. o.

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
46116567
2023256906
Nemá
nezistený
01.04.2011
Oprava motor.vozidiel

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,13
-1,74
0,32
92,7 %
-11,8 tis. €
45,5 %
2017/2016
N/A
-0,13
22,3 %
2017/2016
N/A
N/A

ZiskBambeerg&Co. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

TržbyBambeerg&Co. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
29 tis. €
28 tis. €
27 tis. €
26 tis. €
25 tis. €

SkóringBambeerg&Co. s. r. o.


0,34
0,07
n/a
0,32

Zisk pred zdanenímBambeerg&Co. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDABambeerg&Co. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Bambeerg&Co. s. r. o.


Štatutári Bambeerg&Co. s. r. o.


Spoločníci Bambeerg&Co. s. r. o.


Predmety podnikania Bambeerg&Co. s. r. o.


Kataster Bambeerg&Co. s. r. o.


Skrátené výkazy Bambeerg&Co. s. r. o.