Moja zóna

Ján Karas

090 33 Turany nad Ondavou
46120874
1024719399
Nemá
nezistený
01.04.2011
Technické testovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A