Moja zóna

SM Company s.r.o.

Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava
46121587
2023250163
Nemá
nezistený
12.04.2011
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SM Company s.r.o.


Štatutári SM Company s.r.o.


Spoločníci SM Company s.r.o.


Predmety podnikania SM Company s.r.o.


Kataster SM Company s.r.o.


Skrátené výkazy SM Company s.r.o.