Moja zóna

MUDr. Juraj Tóth

925 83 Žihárec
46128671
1070375933
Nemá
nezistený
22.03.2011
Ost.výskum prír.vied

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A