Moja zóna

BRAND DISTRIBUTION s. r. o.

Lichnerova 40, 903 01 Senec
46136312
2023246423
SK2023246423
nezistený
16.04.2011
Výroba ost.chem.výr.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,03
1,92
92,5 %
1,8 tis. €
120,5 %
2020/2019
27,3 tis. €
96,3 %
2020/2019
0
101,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskBRAND DISTRIBUTION s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbyBRAND DISTRIBUTION s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringBRAND DISTRIBUTION s. r. o.


n/a
0,07
1,83
5,53

Zisk pred zdanenímBRAND DISTRIBUTION s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDABRAND DISTRIBUTION s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod BRAND DISTRIBUTION s. r. o.


Štatutári BRAND DISTRIBUTION s. r. o.


Spoločníci BRAND DISTRIBUTION s. r. o.


Predmety podnikania BRAND DISTRIBUTION s. r. o.


Kataster BRAND DISTRIBUTION s. r. o.


Skrátené výkazy BRAND DISTRIBUTION s. r. o.