Moja zóna

Jozef Fiľarský

Štefánikova 12, 091 01 Stropkov
46141511
1084032785
Nemá
0 zamestnancov
01.05.2011
Rezanie kameňa

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A