Moja zóna

RUSLEN, s.r.o.

Chyzerovecká 1/1, 953 01 Zlaté Moravce
46150251
2023252825
Nemá
nezistený
27.04.2011
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
0,05
0,21
192,7 %
-1,77 tis. €
-32,2 %
2016/2015
N/A
-0,04
-32,2 %
2016/2015
N/A
N/A

ZiskRUSLEN, s.r.o.


2014
2015
2016
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

TržbyRUSLEN, s.r.o.


2014
2015
2016

SkóringRUSLEN, s.r.o.


-3,76
-0,93
n/a
0,46

Zisk pred zdanenímRUSLEN, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €

EBITDARUSLEN, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €

Koneční uživatelia výhod RUSLEN, s.r.o.


Štatutári RUSLEN, s.r.o.


Spoločníci RUSLEN, s.r.o.


Predmety podnikania RUSLEN, s.r.o.


Kataster RUSLEN, s.r.o.


Skrátené výkazy RUSLEN, s.r.o.