Moja zóna

Zvarov dvor, s.r.o.

962 12 Dúbravy
46167846
2023262021
SK2023262021
nezistený
30.04.2011
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,37
1,22
0,63
69,6 %
55,2 tis. €
747,3 %
2020/2019
401 tis. €
83,2 %
2020/2019
0,37
434,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE