Moja zóna

Dantrans EU s.r.o.

Černyševskeho 46, 851 01 Bratislava
46172319
2023265761
Nemá
10-19 zamestnancov
13.05.2011
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

0
0,02
0,1
88,1 %
1,8 tis. €
-59,8 %
2017/2016
1,5 mil. €
61 %
2017/2016
0
-78,2 %
2017/2016
N/A
N/A

ZiskDantrans EU s.r.o.


2014
2015
2016
2017
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

TržbyDantrans EU s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringDantrans EU s.r.o.


n/a
0,12
0,06
0,83

Zisk pred zdanenímDantrans EU s.r.o.


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDADantrans EU s.r.o.


2014
2015
2016
2017
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Dantrans EU s.r.o.


Štatutári Dantrans EU s.r.o.


Spoločníci Dantrans EU s.r.o.


Predmety podnikania Dantrans EU s.r.o.


Kataster Dantrans EU s.r.o.


Skrátené výkazy Dantrans EU s.r.o.