Moja zóna

DOCTOR s.r.o.

Behynce 161, 982 01 Tornaľa
46184651
2023265541
Nemá
3-4 zamestnanci
18.05.2011
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,14
9,03
0,73
101,6 %
-3,12 tis. €
-165,7 %
2020/2019
20,5 tis. €
-28,2 %
2020/2019
-0,14
-149,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE