Moja zóna

TRADETREND s.r.o.

Pohraničná 1/5, 945 01 Komárno
46188754
2023274429
SK2023274429
nezistený
21.05.2011
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,27
0,43
2,35
35,9 %
2,39 tis. €
247,4 %
2019/2018
4,5 tis. €
0,27
179,8 %
2019/2018
N/A
N/A

ZiskTRADETREND s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyTRADETREND s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
6,5 tis. €
6 tis. €
5,5 tis. €
5 tis. €
4,5 tis. €

SkóringTRADETREND s.r.o.


1,12
0,64
0,31
2,81

Zisk pred zdanenímTRADETREND s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDATRADETREND s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod TRADETREND s.r.o.


Štatutári TRADETREND s.r.o.


Spoločníci TRADETREND s.r.o.


Predmety podnikania TRADETREND s.r.o.


Kataster TRADETREND s.r.o.


Skrátené výkazy TRADETREND s.r.o.