Moja zóna

ZĽAVOTOČ s. r. o.

Klincová 37, 821 08 Bratislava
46191917
2023270513
Nemá
nezistený
24.05.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,5
0,93
94,2 %
719 €
-49,1 %
2016/2015
15 tis. €
242,8 %
2016/2015
0,03
-55,6 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE