Moja zóna

Alojz Budoš

Cementárenská 9, 900 31 Stupava
46202421
1044480316
Nemá
0 zamestnancov
01.06.2011
Generál.čistenie budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A