Moja zóna

JuZu media s. r. o.

Bellova 61, 831 01 Bratislava
46203541
2023297727
Nemá
nezistený
14.06.2011
Architektonické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A