Moja zóna

Gump Slovakia, s. r. o.

Nám. 1. Mája 4, 811 06 Bratislava
46211586
2023282261
Nemá
nezistený
14.06.2011
Jedálne

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Gump Slovakia, s. r. o.


Štatutári Gump Slovakia, s. r. o.


Spoločníci Gump Slovakia, s. r. o.


Predmety podnikania Gump Slovakia, s. r. o.


Kataster Gump Slovakia, s. r. o.


Skrátené výkazy Gump Slovakia, s. r. o.