Moja zóna

D4 BUILDING s.r.o.

Hraničná 12, 821 05 Bratislava
46216171
2023337217
SK2023337217
nezistený
13.09.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,08
-17
0,38
100,4 %
71,8 tis. €
-20,4 %
2017/2016
1,92 mil. €
-6,5 %
2017/2016
0,08
-4,6 %
2017/2016
N/A
N/A

ZiskD4 BUILDING s.r.o.


2014
2015
2016
2017
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €

TržbyD4 BUILDING s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €

SkóringD4 BUILDING s.r.o.


-0,13
-0
0,26
0,94

Zisk pred zdanenímD4 BUILDING s.r.o.


2014
2015
2016
2017
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €

EBITDAD4 BUILDING s.r.o.


2014
2015
2016
2017
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod D4 BUILDING s.r.o.


Štatutári D4 BUILDING s.r.o.


Spoločníci D4 BUILDING s.r.o.


Predmety podnikania D4 BUILDING s.r.o.


Kataster D4 BUILDING s.r.o.


Skrátené výkazy D4 BUILDING s.r.o.