Moja zóna

HESPERIS, s.r.o.

Sásovská cesta 86, 974 11 Banská Bystrica
46218246
2023287882
SK2023287882
1 zamestnanec
21.06.2011
Ost.výskum prír.vied

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,25
0,84
0,35
70,2 %
29,5 tis. €
-67,1 %
2020/2019
82,6 tis. €
-59,1 %
2020/2019
0,25
-53,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE