Moja zóna

Petr Kuruc

925 71 Trnovec nad Váhom
46219820
1072947623
Nemá
nezistený
01.06.2011
Vedľ.čin.v pozem.dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A