Moja zóna

ADVANTAGE TENNIS, s. r. o.

Dubová 417/36, 900 43 Kalinkovo
46236660
2023315426
SK2023315426
2 zamestnanci
19.07.2011
Športová,rekr.výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,09
0,6
80,8 %
522 €
104,8 %
2020/2019
65,6 tis. €
7 %
2020/2019
0,02
105,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskADVANTAGE TENNIS, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

TržbyADVANTAGE TENNIS, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
70 tis. €
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €

SkóringADVANTAGE TENNIS, s. r. o.


1,18
0,19
0,16
1,28

Zisk pred zdanenímADVANTAGE TENNIS, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

EBITDAADVANTAGE TENNIS, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod ADVANTAGE TENNIS, s. r. o.


Štatutári ADVANTAGE TENNIS, s. r. o.


Spoločníci ADVANTAGE TENNIS, s. r. o.


Predmety podnikania ADVANTAGE TENNIS, s. r. o.


Kataster ADVANTAGE TENNIS, s. r. o.


Skrátené výkazy ADVANTAGE TENNIS, s. r. o.