Moja zóna

Ján Papp

925 81 Diakovce
46253921
1027151488
Nemá
0 zamestnancov
24.06.2011
Opracovanie kovov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A