Moja zóna

Green Plantation s. r. o.

Hadovce 13, 945 01 Komárno
46256342
2023297617
SK2023297617
3-4 zamestnanci
07.07.2011
Spracov.čaju a kávy

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,08
0,14
0,58
43,4 %
14,6 tis. €
1 227,1 %
2020/2019
157 tis. €
0,1 %
2020/2019
0,08
1 260,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskGreen Plantation s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

TržbyGreen Plantation s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €

SkóringGreen Plantation s. r. o.


20,99
0,57
0,03
0,7

Zisk pred zdanenímGreen Plantation s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDAGreen Plantation s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Green Plantation s. r. o.


Štatutári Green Plantation s. r. o.


Spoločníci Green Plantation s. r. o.


Predmety podnikania Green Plantation s. r. o.


Kataster Green Plantation s. r. o.


Skrátené výkazy Green Plantation s. r. o.