Moja zóna

AOSONE Slovakia s. r. o.

Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
46256555
2023308793
Nemá
nezistený
13.07.2011
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AOSONE Slovakia s. r. o.


Štatutári AOSONE Slovakia s. r. o.


Spoločníci AOSONE Slovakia s. r. o.


Predmety podnikania AOSONE Slovakia s. r. o.


Kataster AOSONE Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy AOSONE Slovakia s. r. o.