Moja zóna

AGROnatural, s.r.o.

Pekárenská 2221, 980 02 Jesenské
46279326
2023311059
SK2023311059
1 zamestnanec
26.07.2011
Služ.súvis.so zber.úrody

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,09
0,09
43,29
2,5 %
13,5 tis. €
-61,7 %
2020/2019
24 tis. €
0 %
2020/2019
0,09
-63,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE