Moja zóna

MEDANTE, s. r. o.

Podpriehradná 3A, 821 07 Bratislava
46284338
2023313666
SK2023313666
3-4 zamestnanci
05.08.2011
Veľkoobch.s farmac.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,19
1,19
0,08
84,4 %
62,6 tis. €
36,8 %
2020/2019
310 tis. €
38,5 %
2020/2019
0,19
14 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMEDANTE, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

TržbyMEDANTE, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringMEDANTE, s. r. o.


10,49
0,16
0,03
0,15

Zisk pred zdanenímMEDANTE, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

EBITDAMEDANTE, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Koneční uživatelia výhod MEDANTE, s. r. o.


Štatutári MEDANTE, s. r. o.


Spoločníci MEDANTE, s. r. o.


Predmety podnikania MEDANTE, s. r. o.


Kataster MEDANTE, s. r. o.


Skrátené výkazy MEDANTE, s. r. o.