Moja zóna

Ján Putera

Horná 14, 927 01 Šaľa
46325468
1075404033
Nemá
nezistený
19.08.2011
Oprava strojov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A