Moja zóna

se7en s. r. o.

Tajovského 8540/3G, 010 01 Žilina
46337750
2023361868
SK2023361868
5-9 zamestnancov
14.10.2011
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,02
7,03
16,7 %
8,31 tis. €
-51,9 %
2020/2019
209 tis. €
-62,6 %
2020/2019
0,02
-54,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Ziskse7en s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Tržbyse7en s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

Skóringse7en s. r. o.


76,47
0,83
0,03
19,73

Zisk pred zdanenímse7en s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

EBITDAse7en s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod se7en s. r. o.


Štatutári se7en s. r. o.


Spoločníci se7en s. r. o.


Predmety podnikania se7en s. r. o.


Kataster se7en s. r. o.


Skrátené výkazy se7en s. r. o.