Moja zóna

AGRO -Export/Import- Bernd Muschter s. r. o.

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
46347801
2023346292
Nemá
nezistený
23.09.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE